Προβολή κατάAll Tags 1


Σύστημα προστασίας ΑΤΜ κατά εκρηκτικών αερίων

Η BOOS, σε συνεργασία με τον Ολλανδικό Οίκο Mactwin, εισάγει και προωθεί στην Ελληνική Αγορά το πρωτοποριακό σύστημα GPU για την προστασία ΑΤΜ κατά επιθέσεων με εκρηκτικά αέρια.

Ο συγκεκριμένος τρόπος επίθεσης αποτελεί συχνό πρόβλημα σε άλλες Ευρωπαϊκές και μη Χώρες, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και εμφανίζεται συχνά και στην Ελλάδα.

Το σύστημα GPU της Mactwin αποτελεί ολοκληρωμένη λύση, για κάθε τύπο ΑΤΜ, και παρέχει υψηλού επιπέδου προστασία με πλήρη αποφυγή της έκρηξης. Εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα, ενώ δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ΑΤΜ.

Λεπτομέρειες για το σύστημα θα βρείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.