Η Εταιρεία

Η BOOS διαθέτει πείρα 40 ετών σε εφαρμογές εξελιγμένου Τραπεζικού εξοπλισμού. Σαν Νομικό πρόσωπο η BOOS ιδρύθηκε υπό την μορφή ΕΠΕ το 1973 και σήμερα λειτουργεί με την μορφή ΑΕ.

Η εταιρία εισάγει και προωθεί με συνέπεια στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά πρωτοποριακές λύσεις για την βελτιστοποίηση διαδικασιών προστασίας και διαχείρισης φυσικού χρήματος και αξιών. Βασικοί στόχοι της φιλοσοφίας που εκφράζει η BOOS εδώ και 40 σχεδόν έτη, είναι η παροχή αξιόπιστων και παραγωγικών λύσεων αλλά και άψογης τεχνικής υποστήριξης.

Οι συνεργαζόμενοι Οίκοι Τραπεζικού Εξοπλισμού διαθέτουν ταχύτατους μηχανισμούς εξυπηρετήσεως, έχουν σύγχρονη αντίληψη και επενδύουν ανελλιπώς σε νέες ιδέες - εφαρμογές.

Λόγω της μακρόχρονης απασχολήσεως στον ειδικό τομέα του εξοπλισμού των Τραπεζών, συνδεόμαστε με μεγάλο αριθμό ειδικευμένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε Τεχνικά και Οργανωτικά προβλήματα των εργασιών τις οποίες αναλαμβάνουμε.

Η μόνιμη ομάδα της Εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή απασχόληση, για την εποπτία/συντήρηση των εφαρμογών στα Τραπεζικά Καταστήματα της Χώρας και την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών Τραπεζών. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί κεντρικό φορέα της ανάπτυξης της BOOS. Ευέλικτα κινητά συνεργεία και εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι πανελλαδικά βοηθούν στην άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού προμηθεύει και συντηρεί η εταιρία.

Όλο το τεχνικό προσωπικό και οι αντιπρόσωποι ελέγχονται από τα κεντρικά της Εταιρίας μας στα οποία συγκεντρώνεται όλη η τεχνογνωσία των προϊόντων. Όλες οι εφαρμογές που αναλαμβάνουμε εκτελούνται εξ' ολοκλήρου από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και πείρα στον ευαίσθητο χώρο του Τραπεζικού εξοπλισμού.

ECB-S Logo